HURDA SİYAHISI
İTALİYAN BAZARI

Malların kotirovkası
Dəmir qırıntılarının kommersiya kateqoriyaları

TƏKLİFLƏR "BAAZAR ORTA" KİMİ NƏZARƏ EDİLİR.

AKTİV ALQıŞ VƏ SATIŞ QİYMƏTLƏRİ ƏSAS OLAN TƏKLİFLƏRDƏN FƏRQLİ OLA BİLƏR:

– Mövcud KƏMİDER;
– MATERİALIN KEYFİYYƏTİ ÜÇÜN.
TƏKLİF VERİLƏN NƏQLİYYAT XƏRCLƏRİ NƏZARƏ EDİLMİR.
LOT SAXLANMALARI MATERYAL VƏ KƏMİYƏ GÖRƏ DƏYİŞƏNİR.
TƏKLİF 5 TONDAN KEÇİRİLİR.

Mercato Metalli birbaşa olaraq bütün növ metalları alır və satır.

Materialınızı və ya satınalma təkliflərinizi təqdim etməkdən çəkinməyin.

Xidmət yalnız şirkətlər üçün qorunur.
sökülmə - sənaye - metal bazarı satmaq

DƏMİR QULUNLARININ TİCARƏTİ KATEQORİYALARININ SİYAHISI

SON YENİLƏNMƏ TARİXİ 06/06/23

Ton üçün alış qiyməti

QEYRİVANİZLƏMİŞ DƏMİR

€ 360,00

Ton üçün alış qiyməti

AVTOMOTİV LƏŞƏK DƏMİR

€ 350,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMƏKLƏNƏN VARAQ DƏMİR

€ 330,00

Ton üçün alış qiyməti

LƏHÇƏT DƏMİR PİŞİRİŞ 50

€ 320,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR PANTOQRAFİ

€ 315,00

Ton üçün alış qiyməti

XÜSUSİ SÖNDÜRÜCÜ DƏMİR

€ 305,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR ÇUBUK BAĞLAMALARDA

€ 295,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR SÖKMƏSİ

€ 290,00

Ton üçün alış qiyməti

AĞIR DƏMİR KEÇİCİ

€ 280,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR KOLLEKSİYASI

€ 270,00

Ton üçün alış qiyməti

MEXANİK ÇUKUMLAR – MAX 50 CM

€ 330,00

Ton üçün alış qiyməti

ÜMİQ QARIŞIQ DEMİR QURĞU

€ 290,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR KÜÇÜK

€ 280,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR ÇEVİRMƏSİ

€ 260,00

Ton üçün alış qiyməti

QARIŞIQ DEMİR DÖNMƏSİ

€ 250,00

Ton üçün alış qiyməti

ÇUQUM TORNA

€ 250,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR PROLER

€ 350,00

Ton üçün alış qiyməti

MAŞININ TAM MAŞINI MÜHƏRROR İLƏ

€ 235,00

Ton üçün alış qiyməti

MAŞIN KAZANININ MEXANİKASI

€ 195,00

Ton üçün alış qiyməti

MAŞIN BAZI MAĞAZASI

€ 185,00

Ton üçün alış qiyməti

AĞ VƏ QARA AVTOMOBİL MÜHrikləri

€ 490,00

Ton üçün alış qiyməti

AĞ AVTOMOBİL MÜHrikləri

€ 560,00

Ton üçün alış qiyməti

QARA AVTOMOBİL MÜHrikləri

€ 480,00

Ton üçün alış qiyməti

BAĞLAMALARDA DƏMİR BONLAR

€ 110,00

Ton üçün alış qiyməti

DƏMİR QALAY YÜKLÜ

€ 130,00

Əsas menyu

Yalnız şirkətlər üçün. 8-12 və 14-18
METAL BAZARI

PULSUZ
BAXIN